رشته مهندسی صنایع

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

اولویت ها:
تسلط بر زبان انگلیسی،
آشنایی با فرآیند های مدیریت پروژه درون سازمانی،
آشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه،
آشنایی با نرم افزارهای آماری،
آشنایی با سیستم های اطلاعاتی.

درخواست به صورت آنلاین

یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.