برونسپاری مدیریت


برونسپاری چیست و چگونه به سازمان ها کمک می کند؟

 برونسپاری فرآیندی است که طی آن به منظور کاهش هزینه های درون سازمانی از لحاظ به کاری گیری نیروی متخصص، بخشی از یک فرآیند سازمانی یا کل آن طی قراردادی به یک فرد یا گروه یا سازمان دیگر واگذار می گردد.
گاهی یک سازمان در حوزه ای تخصص ندارد و یا تخصص دارد ولی حضور در آن حوزه را برای خود هزینه بر تلقی می کند. در این صورت یکی از گزینه های پیش روی مدیران برونسپاری آن فرآیند به افراد یا سازمان های دارای شایستگی است.
برونسپاری شالوده اصلی سازمان های مجازی و ماژولار است و می تواند کاهنده هزینه ها و شتابدهنده فعالیت های استارتاپ ها نیز باشد. برای مثال برای یک سازمان شاید در وهله اول و گام های آغازین سخت باشد که نیروی متخصصی در زمینه بازار استخدام کند، پس به سراغ سازمان هایی که به نیابت فرآیند های مدیریت یا تحلیل بازار را انجام می دهند رفته و  طی قراردادی، که شاید هزینه آن به اندازه یک یا دو برج حقوق استخدام نیروی متخصص باشد ، این خدمات را دریافت می کند.
مزیت برونسپاری فعالیت ها این است که نهادی عهده دار فعالیت می گردد که هم دانش روز آن کار را دارد و هم با توجه به فعالیت های تخصصی تجربه کافی در انجام آن فعالیت را به دست آورده است.
پس برونسپاری از می تواند از طریق کاهش هزینه و تخصصی انجام شدن کار، ریسک فعالیت های سازمان را کاهش دهد.
در بخش مجله مدیریت به تفصیل در این خصوص صحبت خواهد شد.

امین مهجور

۱۳۹۷/۰۷/۱۷

خدمات برونسپاری سازمانکاو

با توجه به رویکرد فناوری اطلاعات محور سازمانکاو، قصد داریم تا اغلب خدمات برونسپاری مدیریت که امکان نظارت و کنترل از دور و به صورت نرم افزاری دارند را ارائه نمائیم. برای مثال خدمات منابع انسانی یا بازار.
در حال حاضر این امکان در زمینه مشاوره و پیاده سازی نرم افزارهای سازمانی و همچنین پروژه های درون سازمانی اعم از پروژه های بهبود، کانون های ارزیابی یا پروژه های پژوهشی وجود دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به زیر بخش های عملیات و بخش استعلام در صورت وجود هر گونه سوال مراجعه فرمائید.