مشاوره


چه نیازی به مشاوره مدیریت وجود دارد؟

 مشاوره مدیریت فرآیندی است که طی آن مشاور در برخی وظایف مدیر به او یاری میرساند یا آن وظیفه را به صورت کامل انجام میدهد. در واقع مشاور سمتی مدیریتی در سازمان می باشد که فاقد اختیار مستقیم است.

  امروزه با پیچیده و تخصصی شدن حوزه های مدیریت، برای انجام شدن هرچه بهتر فرآیندهای مدیریتی، سازمانها به برونسپاری وظایف و استفاده از مشاورهای مدیریتی در حوزه های گوناگون روی می آورند.

 با توجه به اینکه مشاور پاره ای از وظایف یک مدیر را برعهده میگیرد، می تواند نقش های سازمانی یک مدیر را بر عهده داشته باشد. بر اساس نظر پروفسور مینتزبرگ نقش های مدیران در سه دسته کلی تقسیم می گردد : ۱-نقش های میان فردی ۲-نقش های اطلاعاتی ۳- نقش های تصمیم گیری، که در بخش مجله مدیریت بیشتر در خصوص این نقش ها صحبت خواهد شد. پس یک مشاور می تواند در اجرای بهتر این نقش ها به یک مدیر یا مجموعه مدیریت کمک کند.

حال این کمک به مدیر می تواند از طریق ارائه دانش و راه حل های آزموده شده به او باشد، از طریق جمع آوری اطلاعات یا تحلیل داده ها، تعامل با کارفرما، مشتری یا حاکمیت باشد و گاهی به صورت برونسپاری کلیه وظایف. برای مثال امروزه بنگاه های کاریابی بخش عمده ای از یکی از وظایف هر مدیر که کارمند یابی است را برعهده دارند یا حداقل با ارائه اطلاعات و تحلیل در این زمینه به مدیران کمک میرسانند.

 

نویسنده: امین مهجور

۱۳۹۷/۰۷/۱۵

خدمات مشاوره ای سازمانکاو

سازمانکاو بر آن است که با تکیه بر متخصصین حوزه های مختلف مدیریت، زمینه های گوناگون مشاوره مدیریت را پوشش دهد. در حال حاضر ارائه خدمات در حوزه های مدیریت راهبردی، مدیریت بازار، مدیریت فناوری اطلاعات و مشاوره انتخاب نرم افزار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و سایر حوزه های زیر مجموعه با رویکرد فناوری اطلاعات  و به روز رسانی کسب و کارها قابل ارائه می باشد.