پیاده سازی نرم افزار


پیاده سازی نرم افزار

با توجه به افزایش روز افزون پیچیدگی فناوری، یکی از مسائل پیش روی سازمانها تعامل با این پیچیدگی هاست، به طوری که مزیت رقابتی آنان به صورت پیوسته و با تکیه بر فناوری دائما برقرار بماند.  نرم افزارهای سازمانی بخش مهمی از این فناوری را تشکیل میدهند به طوری که امروزه سازمانی بدون سیستم نرم افزاری قابل تصور نیست. اما امروزه با توجه به گستردگی تعداد توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی، انتخاب نرم افزار مناسب و پیاده سازی آن در صورتی که به درستی انجام نگیرد می تواند نه تنها مزیت رقابتی ایجاد نکند بلکه موجب ضرر و زیان سازمان نیز گردد.
ریشه این مشکل معمولا عوامل متعددی دارد، از عوامل اجتماعی در برقراری ارتباط کاربر با نرم افزار گرفته تا مسائل فنی نگارش نرم افزار. یکی از مهمترین عوامل عدم موفقیت نرم افزارهای سازمانی این است که شرکت های متولی نگارش نرم افزار اقدام به تهیه نرم افزار با حداکثر امکانات و تمامی فرآیند های موجود در یک زمینه می نمایند. غافل از اینکه آیا تمام این امکانات مورد نیاز یک سازمان یا کاربر هست یا خیر؟ چه بسا امکانات بیش از حد کاربر تازه کار را سردرگم نیز نماید.
به همین علت اصل اول در تهیه یک نرم افزار سازمانی تشخیص نیازهای فناوری است که سازمان در صدد است آنها را برطرف نماید تا نرم افزاری برای سازمان تهیه گردد که کاملا اندازه کاربران باشد، نه کمی تنگ یا گشاد که در هر دو حالت اهداف استقرار نرم افزار به درستی برآورده نخواهد شد. گاهی شاید نیاز یک سازمان با یک نرم افزار صفحه گسترده بهتر و ارزانتر برطرف گردد تا یک نرم افزار با تمامی امکانات .
حال چه کسی می تواند در انتخاب نرم افزار به سازمان کمک نماید؟
پاسخ: فردی که علاوه بر تسلط به فرآیند های سازمانی به فرآیندهای استفاده شده در نگارش نرم افزار نیز تسلط داشته باشد و بتواند شکاف بین فرآیند های سازمانی و فرآیند های نرم افزاری را تشخیص دهد. معمولاً هیچکس بهتر از کارکنان سازمان فرآیند های آن را نمیشناسد، لیکن آشنایی با فرآیند های نرم افزاری و مقایسه آنها با نیازهای فرآیندی سازمان فعالیتی کاملا تخصصی است.

خدمات استقرار نرم افزار سازمانکاو

ما علاوه بر ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه نرم افزار در امر پیاده سازی آنها نیز به سازمان ها کمک می کنیم. سازمانکاو امکان پیاده سازی طیف گسترده ای از نرم افزارهای سازمانی منبع باز و مدیریت پیاده سازی سایر نرم افزارها را با توجه به نیاز سازمان ها دارد. همچنین آنالیزهای تخصصی سازمانکاو به سازمان ها این امکان را می دهد که بهترین نرم افزار را برای خود انتخاب نمایند.