رشته مهندسی کامپیوتر و IT

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

اولویت ها:
تسلط بر زبان انگلیسی،
آشنایی با نرم افزارهای سازمانی،
آشنایی با سیستم های اطلاعاتی سازمان،
آشنایی با مدیریت فرآیند های سازمانی،
آشنایی با مدیریت پروژه سیستم های اطلاعاتی،
توانایی برنامه نویسی به یکی از زبان های HTML، CSS، Java، PHP،
آشنایی با نحوه ساخت انیمیشن.

درخواست به صورت آنلاین

یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.