رشته مدیریت

ارسال شده در 6 سال ماه قبل

اولویت ها:

تسلط به زبان انگلیسی،

آشنایی با نرم افزارهای آماری مربوطه،

آشنایی با سیستم های اطلاعاتی،

توانایی کار به صورت تیم،

آشنایی با روش های مدیریت یا بهبود فرآیند های سازمانی.

 

درخواست به صورت آنلاین

یک شماره تلفن معتبر مورد نیاز است.